Sales Colors

Sales advisory. Met unieke software en app. (Investering 10/2020)

“We betrekken Successor bij strategische beslissingen en bij het aangaan van grotere financiële verplichtingen. Verder laat Successor ons veel vrijheid. We krijgen wel adviezen, maar we kunnen zelf beslissen.

Successor is denk ik een ideale partner voor ondernemers die goed zijn in hun vak, met een sterk product of een sterke dienstverlening, maar die de bedrijfsmatige ervaring missen om hun bedrijf groter te maken.

Als ondernemer moet je wel open en straightforward zijn. Met mooie verhalen kom je er niet. Voor Successor is het belangrijk dat je er als ondernemer van doordrongen bent dat je zelf verantwoordelijk bent voor falen of het succes. We kennen investeerders die voornamelijk financier zijn en die zich nauwelijks bemoeien met de bedrijfsvoering en we kennen investeerders die het liefste zelf de strategie schrijven en die ook uitvoeren. Successor zit er mooi tussenin.”

Typering Successor? Implementatie van succes!

Previous  /  Next
Drag Click