Nautix

Ontwikkeling nieuw Nautisch Kwartier Amsterdam, met haven en horeca. (Investering 12/2020)

“De samenwerking met Successor is leuk, zakelijk en professioneel. Successor houdt ons scherp. Het gaat niet alleen om geld. Met Successor komt enorm veel ervaring mee in het runnen van bedrijven. Successor helpt ons bij de professionalisering en het uitbouwen van de organisatie. Daarbij toont het een enorme betrokkenheid en enthousiasme. Dat uit zich ook in allerlei spontane en creatieve ideeën. Op de gekste momenten. Dat is leuk.

Successor geeft ons veel vrijheid. Eén keer in de maand hebben we overleg. Dan nemen we alles door, heel informeel. Dit is voor het eerst dat ik met een investeringsbedrijf werk. Dat kleinschalige spreekt me aan.

Ook bij het structureren van de deal was Successor onmisbaar. De deal is punt voor punt helder op papier gezet. Dat gaf uiteindelijk ook de oud-eigenaar vertrouwen en daardoor konden we hem meenemen in ons verhaal. Dat moment en die stap naar vertrouwen waren cruciaal in de totstandkoming van de deal.

Als je met Successor in zee gaat, moet je wel tegen een stootje kunnen.”

Typering Successor? Daadkracht!

Previous  /  Next
Drag Click